Viking-Eluppvarmd-kugghjulspump_1

Viking Eluppvärmd kugghjulspump

Viking har tagit fram en ny design för att värma upp kugghjulspumparna elektriskt på serie 124. Dessa används framförallt vid pumpning av bitumen inom asfaltstillverkning, men kan givetvis användas på alla applikationer där man behöver hålla pumpen varm.

 

Kontakta oss

 

Alternativen idag är att använda mantlade pumpar och värma med hetolja eller ånga men det är inte alltid detta är tillgängligt eller helt enkelt. Ett annat sätt är att linda elkablar runt pumpen, men det kan vara svårt att få en jämn och effektiv varmhållning.

Den nya designen fungerar så att två alternativt tre elpatroner, beroende på pumpstorlek, monteras i pumplockets halvmåne för att värma upp kring rotorn samt bussningen för lilla hjulet. Två elpatroner monteras sedan på varsin sida vid lagerbussningen och axeltätningen. Patronerna matas sedan med enfas 230V, 50Hz.

Z&I levererar även med en temperaturgivare som mäter aktuell temperatur mitt på pumpen. Vill man styra pumpen lokalt så drar man in denna information i en medföljande kontrollenhet, där ett börvärde ställs in. Vill man istället styra pumpen från kontrollrummet drar man in signalen till styrsystemet.

 • Bitumen
 • Isocyanat
 • Formalin
 • Formalin
 • Styren
 • Eldningsolja
 • Smörjolja
 • Hydraulolja
 • Tjockolja
 • Spillolja
 • Vegetabilisk olja
 • Melass
 • Tallolja
 • Choklad
 • Sulfatsåpa
 • Gasol
 • Råtallolja
 • Såpa
 • Lim
 • Färg
 • Beckolja
 • Alkoholer
 • Ammoniak