Viking-serie-4954195_1

Viking serie 495/4195

Viking kugghjulspumpar typ Motorspeed är invändigt kuggade förträngningspumpar avsedda för pumpning av vätskor med låg till medelhög viskositet.

En nyutvecklad teknik för flödesmätning innebär att pumparna kan direktkopplas till 4-/6- eller 8-poliga motorer och att varje pumpstorlek levererar ett högre flöde än konventionella kugghjulspumpar.

Utformningen av rotorgeometrin resulterar i ett jämnt pumpflöde med högt varvtal och god hydraulisk verkningsgrad.

Maximalt tillåtet varvtal är beroende av vätskans viskositet.

Typiska användningsområden finns inom den kemiska industrin, samt livsmedels-, och oljeindustrin, för pumpning av t ex glykol, glycerin, styren, vegetabiliska oljor, fruktkoncentrat, lösningsmedel, bränslen och petroleumbaserade oljor.

 

Kontakta oss

 

NORMERING OCH UTFÖRANDE
Viking’s Motorspeed-serier representerar ett stort framsteg inom flödesteknologin. Viking har uppnått vad som tidigare ansågs omöjligt – ett högt flöde vid direktdrift vid elmotorns varvtal utan varvtalsreducering.

Den största pumpstorleken (QS) måste köras med reducerat varvtal, men har ändå ett högre varvtal än pumpar med motsvarande deplacement.

 • Bitumen
 • Isocyanat
 • Formalin
 • Formalin
 • Styren
 • Eldningsolja
 • Smörjolja
 • hydraulolja
 • Tjockolja
 • Spillolja
 • Vegetabilisk olja
 • Melass
 • Tallolja
 • Choklad
 • Sulfatsåpa
 • Gasol
 • Råtallolja
 • Såpa
 • Lim
 • Färg
 • Beckolja
 • Alkoholer
 • Ammoniak