BranLuebbe-Procam_1

Bran+Luebbe Procam

Denna serie av mekaniskt påverkade membranpumpar är ett ekonomiskt alternativ för dosering vid låga tryck. Några typiska användningsområden är dosering av kemikalier inom vattenreningsprocesser och iCIP-system. Pumparna kan kombineras med upp till sex pumpenheter drivna av gemensam elmotor. Doseringnoggranheten har en högsta avvikelse på ± 1%, beroende på driftsbetingelser.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Elmotorn driver via en snäckväxel en excenter. Kolvstången på vilken de dubbla membranen är monterade ligger an mot excentern. Under tryckslaget förspänns en fjäder, som utgör returkraften under sugslaget.

Slaglängden och därmed flödet regleras normalt manuellt med en ratt försedd med fin inställningsskala. Regleringen kan även göras elektriskt, eller genom att elmotorn varvtalsregleras.

Membranen är försedda med övervakning, antingen med en slangnippel, som synliggör ett eventuellt läckage, eller så påvisar en manometer tryckstegringen mellan membranen. Alternativt monteras en tryckvakt som larmar, eller bryter strömmen vid en tryckstegring. Pumpen kan kortvarigt arbeta vidare även om ett membran havererat.

 • Vatten
 • Lut
 • Syror
 • Lösningsmedel
 • Mjölk
 • Juice
 • Gasol
 • Ammoniak
 • Yougurt
 • Polymer
 • Lim
 • Isocyanat
 • Formalin
 • Fenol
 • Styren