Sandpiper-serie-HDF_1
Sandpiper-serie-HDF_1

Sandpiper serie HDF

Sandpiper tryckluftsdriven membranpump Serie HDF. För tunna eller viskösa vätskor eller vätskor som innehåller fasta partiklar. För pumpning av brandfarliga vätskor och pumpning i brandfarlig miljö. Pumpen utförs med klaffventil för att klara större fasta partiklar. Lämpligt arbetsområde framgår av diagram nedan.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Pumpen är en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump. Två flexibla membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluften växelvis släpps in bakom membranen åstadkommes en fram- och återgående rörelse. En luftfördelarventil fördelar tryckluften till de båda membrankamrarna.

Denna ventil styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram- och återgående rörelser.
Luftventilsystemet är lätt åtkomligt utifrån, vilket möjliggör snabb och bekväm service utan att vätskeberörda delar behöver demonteras. Pumpen är självsugande
och skadas inte om den arbetar utan vätska.

MATERIAL

 • Vätskeberörda delar: Aluminium, Gjutjärn, Syrafast stål
 • Ej vätskeberörda delar: Aluminium
 • Membran/Elstomerer: Kan erhållas i olika material beroende på pumpstorlek. T.ex. Nitril, EPDM, Neopren, Hytrel, FKM, Uretan och Santopren

LUFTVENTILSYSTEM
Ventilsystemet är åtkomligt från pumpens utsida. Inspektion, reparation eller komplett utbyte görs på några minuter utan demontering av pumpen.
Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftsavbrott, ger mindre möjlighet till felmontage för driftavbrott och minskar behovet av reservdelar.
Lätt utbytbart. Två modulenheter – en luftfördelarventil och en pilotventil
– avlägsnas genom att fyra skruvar lossas.

MEMBRAN
Membranen, som tillverkas med en cord i mitten för att klara krävande driftsfall, fasthålles i periferin av kammarhalvornas flänsar och i centrum med två stödplattor.
Pumpen finns även i ett utförande med dubbla membran, teflon över neopren.

REGLERING
Pumpen regleras med en ventil på tryckluftsinloppet. Reglerområdet sträcker sig från några l/min till pumpens maximala flöde. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på pumpmediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

 • Filter & regulator
 • Pulsationsdämpare
 • Styrutrustning
 • VENTILER
 • In- och utloppsventiler är av klafftyp och styrs av pumpmediet.
 • Tömma invallningar på regnvatten inklusive diverse främmande föremål
 • Slurrys innehållande större partiklar
 • Sedimenterande vätskor.
 • Vätskor innehållande smågrus
 • Skärvätskor där risk för metallspån förekommer.
 • Pumpa ur pumpgropar.