Viking-serie-324A4324A_1

Viking serie 324A/4324A

Pumparna är avsedda för tung och kontinuerlig drift inom industrin. Såväl tunna som viskösa vätskor upp till 450 000 cSt kan pumpas. För neutrala och basiska vätskor används serierna 324A, 4324A 323A, 323A och 4323A. För korrosiva vätskor används serierna 327A och 4327A. Se material på omstående sida. Maximal tryckökning är 9 bar.

Pumpen har två roterande delar, en rotor med invändig kuggning och ett i rotorn excentriskt placerat medlöpande kugghjul med utvändig kuggning.

Pumpen har mycket goda självsugande egenskaper, arbetar pulsationsfritt och kan även köras reversibelt.

Serierna 324A, 327A och 323A är utförda med packbox, medan serierna 4324A, 4327A och 4323A är försedda med roterande mekanisk plantätning. Varje serie har två storlekar betecknade med bokstäverna N och R.

 

Kontakta oss

 

LAGERBOCK
Lagringen består av en bussning närmast pumphuset och ett vinkelkontaktlager i ett lagerhus vid pumpens fria axelände. Kullagrets läge kan justeras i axiell led, vilket innebär att eventuellt slitage mellan rotor och pumphuslock kan kompenseras.

PUMPHUS
Anslutningarna för sug-och tryckstuts är lika och utförda med flänsar enligt ANSI 125 (Gjutjärn) och ANSI 150 (Stål). Normalt är pumphuset utfört med rakt genomlopp, men kan fås i specialutförande med in-och utloppsstutsarna placerade rätvinkligt mot varandra.

Pumphuslocket är försett med en inpressad tapp för kugghjulet. Kugghjulstappen kan smörjas med fett genom en nippel.

I standardutförande är pumpen försedd med påbyggd överströmningsventil, men kan erhållas utan sådan, eller förses med mantel för värmning eller kylning.

Storlek R kan erhållas med både överströmningsventil och mantel.

ROTOR OCH AXEL
Rotorn är utförd med inre kuggning och axeln är inpressad i rotorn.

KUGGHJUL
Kugghjulet är försett med en inpressad bussning som glider mot pumphuslockets axeltapp.

AXELTÄTNING
Utföres som packbox för serierna 324A, 327A och 323A och som roterande enkel eller dubbel mekanisk plantätning för serie 4324A, 4327A och 4323A.

Tätningshuset är i standard försett med mantel för värmning eller kylning.

 • Bitumen
 • Isocyanat
 • Formalin
 • Formalin
 • Styren
 • Eldningsolja
 • Smörjolja
 • hydraulolja
 • Tjockolja
 • Spillolja
 • Vegetabilisk olja
 • Melass
 • Tallolja
 • Choklad
 • Sulfatsåpa
 • Gasol
 • Råtallolja
 • Såpa
 • Lim
 • Färg
 • Beckolja
 • Alkoholer
 • Ammoniak

>> Nynäs Master Plan Project