Valisi-serie-N_1

Valisi serie N

Valisi slangpump serie N är lämplig för pumpning och dosering av låg-och högviskösa, eller pastaliknande vätskor, pureer, neutrala, aggresiva och nötande vätskor. Pumpen kan även användas för gasbemängda eller skumbildande vätskor, liksom vätskor innehållande fasta partiklar samt som vakuumpump.

 

Kontakta oss

 

Utförande
Självsugande, tätningsfri slangpump. Pumpmediet passerar genom slangen utan kontakt med de mekaniska delarna. Två valsar monterade på en rotor lagrad i pumphuset trycker omväxlande ihop den tjockväggiga slangen mot en koncentrisk styrning och pressar tack vare rotationen pumpmediet från inlopps-till utloppssidan. När slangen återtar sin ursprungsform skapas ett vakuum på sugsidan vilket leder till en kontinuerlig pumpverkan. I pumphuset smörjs slang och valsar av ett smörjmedel (silikon-glycerin-glykolblandning).

Enkelt slangbyte utan demontering av pumpen ger låga underhållskostnader.

Pumpen är lätt att rengöra utan demontering tack vare att den är reversibel. Den installeras horisontellt.

Pumpen kan köras torr och är självsugande upp till 6,0 meters uppfordringshöjd.

Pumpen drivs normalt av en kuggväxelmotor med lågt varvtal beroende på pumpad vätska, drifttid och tryck (max ca 120 r/m). Vid behov av variabelt flöde kan mekanisk varvtalsvariator eller frekvensreglerad kuggväxelmotor.