Viking-serie-SG_1

Viking serie SG

Pumpar lämpliga för pumpning av både vegetabiliska och industriella oljor, bränslen, limprodukter, polymerer, färg, bläck, petroleum, lösningsmedel, kylvätskor, kemikalier etc.

 • Storlekar i serien: 29

Pumparna i serie SG är konstruerade för att tillförlitligt fungera i många industriella driftsfall med hjälp av ett omfattande antal pumpstorlekar och utföranden med tryck upp till 170 bar. Pumparna kan användas för både tunna och viskösa vätskor från 0,1 till 1 000 000 cSt.

SG-pumparna är ytterkuggade kugghjulspumpar, vilka kan erhållas antingen i tätningslöst utförande med magnetkoppling (Magdrive), dubbla/enkla patrontätningar, andra mekaniska tätningar, eller läpptätningar beroende på driftsfall. De rakskurna kugghjulen minimerar den axiella lagerbelastningen och förlänger därmed lagrens livslängd.

Pumparna är försedda med lågfriktions nållager med hög belastningsförmåga på båda sidor om pumpaxlarna. Pumparna ansluts med kortkopplade motorer och kan erhållas med eller utan bottenplatta.

 

Kontakta oss

 

MATERIAL

 • Pumphus/Ventilhus: gjutjärn eller segjärn
 • Kugghjul/Axlar: Värmebehandlat stål
 • Elastomerer: Buna-N, Neopren, Viton, PTFEoch Kalrez
 • Magdrive: Magnetkoppling i gjutjärn
 • Magnetkåpa i syrafast stål eller Hastelloy
 • Mekaniska tätningar: Tätningsringar i Kol/Ni-resist eller
 • Kol/Kiselkarbid

 

DUBBELPUMPAR
Med två pumpenheter som drivs av samma motor kan två separata vätskor pumpas samtidigt vid olika tryck, eller två vätskor pumpas till samma tryckledning, alternativt ha gemensam sugledning men skilda tryckledningar.

Produktsortimentet innefattar 70 standardkombinationer i gjutjärn för SG-serierna 04, 05 och 07, samt ytterligare 49 kombinationer i segjärn med samma monteringsmöjligheter som SG enkelpumpar.

SG 10 och 14 kan på begäran konstrueras som dubbelpumpar.

FLÖDESDELARE
Tätningslösa flödesdelare med gemensamt inlopp och flöden upp till 16m3/h kan erhållas.

Flödet delas i 2-4 lika eller valbara delflöden.

Varje delflöde upprätthåller det pumptryck som råder i respektive tryckledning utan att påverkas av varandra.

HYDRAULMOTORER
Viking GP-pumpar fungerar även som motorer.

Kan med lämplig hydraulvätska användas för att driva fläktar, pumpar och andra roterande maskiner.

KUNDANPASSADE PUMPAR
Kundanpassade pumpar för OEM-kunder kan erhållas för många olika driftsfall.

Från trippelpumpar i maskiner för avfallshantering, smörjning och hydraulik till högvarviga pumpar med flöden större än 114 m3/h för bränslepåfyllning och smörjning av stora maskiner.

Kontakta Zander & Ingeström för utformningshjälp.

TRYCKFÖRSTÄRKNINGSPUMPAR
Viking GP-pumpar är lämpliga för trycksättning av vätskor i olika hydraulsystem.

Med tryck upp till 170 bar är pumparna enkla och tillförlitliga vid trycksättning av t.ex hydraulcylindrar och för andra driftsfall.

KRAFTÖVERFÖRINGSENHETER
PTU-enheter är Viking inner och ytterkuggade kugghjulspumpar med integrerade hydraulmotorer för att erhålla ett komplett kraftöverföringsenhet.

Arbetsmaskinerna är hydrauiliska lågkostnadsalternativ i t.ex. områden med explosionsrisk, genom att motorn placeras utanför riskzonen där man annars måste använda explosionsskyddade motorer.

 • Lågfriktions nållager: Hög belastningskapacitet som standard. Kräver mindre underhåll och service med markant utökad lagerlivslängd och därmed lägre driftskostnader.
 • Härdat stål i kugghjul och axlar: Värmebehandlat stål och rakkuggade kugghjul medför högre arbetstryck samtidigt som slitaget minskar och pumpens livslängd ökas.
 • Valbara pumpspel: Pumparna levereras med standardspel för vätskor med medelhöga viskositeter, men kan även erhållas med snävare spel för tunna vätskor, eller större spel för viskösa pumpmedier.
 • Tryckbegränsningsventil: Förhindrar att pumpen utsätts för övertryck. Skyddar pumpen vid inkörning av processen.
 • Pumpanslutningar: Kan orienteras vertikalt eller horisontellt. Enkel inbyggnad i befintlig rörstam.
 • Tätningsalternativ: De kompakta pumpenheterna kan förses med många tätningsalternativ / elastomerer för olika driftsfall, vilket resulterar i längsta möjliga pumplivslängd.
 • Glidlager i kolgrafit: Kan erhållas som tillval vid mycket låga viskositeter, eller lager i kiselkarbid vid slitande medier.
 • Höga tryck: SG-Pumparna har högre tryckkapacitet än de flesta andra kugghjulspumpar.
 • Flerpumpsutförande: Två eller fler pumpar kan kopplas till samma drivmotor med separata eller gemensamma pumpanslutningar. Pumparna kan köras med olika tryck eller flöden, vilket gör dem mycket anpassningsbara för särskilda driftsfall.
 • Höghastighetsutförande: SG-pumparna maximerar flödeskapaciteten i ett kompakt utförande vid standardmotorernas varvtal. Nedväxling av varvtalet är vanligtvis inte nödvändigt, vilket minskar installationskostnaderna.
 • Tätningslös magnetkoppling: Eliminerar axelläckage, vilket minimerar rengöringsarbete, underhåll och miljöbetingade kostnader.
 • Bitumen
 • Isocyanat
 • Formalin
 • Formalin
 • Styren
 • Eldningsolja
 • Smörjolja
 • Hydraulolja
 • Tjockolja
 • Spillolja
 • Vegetabilisk olja
 • Melass
 • Tallolja
 • Choklad
 • Sulfatsåpa
 • Gasol
 • Råtallolja
 • Såpa
 • Lim
 • Färg
 • Beckolja
 • Alkoholer
 • Ammoniak