genomstromningsvarmare_1

Genomströmningsvärmare

För att beställa:

  1. Besök Clages svenska hemsida: https://www.clage.com/sv
  2. Välj önskad produkt och ladda ner produktbladet
  3. Kontakta din lokala VVS-installatör och gör beställningen hos dem

Obs! Valet av genomströmningsvärmare bestäms dels av dina behov/önskemål och dels av dina elresurser, dvs tillgänglig effekt. Är du osäker på om effekten räcker för önskad produkt, fråga VVS-installatören.