Senast uppdaterad 2021-09-08 | 09:08

Zander och Ingeström hjälper företag nå sina hållbarhetsmål

Ett bra exempel är förbättringar vi kan bidra med inom livsmedelsindustrins rengöringsprocess (CIP). Genom att se över valet av vitala komponenter som ventiler, tankrengörare, pumpar & omrörare så hjälper vi våra kunder att spara energi, vatten och kemikalier.

Boka in ett besök på plats

Dela