Senast uppdaterad 2020-12-18 | 09:07

Z&I utökar samarbetet med Alfa Laval samt summerar 2020

Christian Berner Tech Trade AB förvärvade Alfa Tec Sweden AB i oktober 2020 och sedan dess har planering pågått för att implementera verksamheten i Zander & Ingeström AB. Från 1 januari 2021 blir Alfa Tec Sweden AB en del av Zander & Ingeström AB och ger en tydlig förstärkning inom livsmedel och läkemedel.

Detta innebär att Zander & Ingeström blir Master Distributor för Alfa Laval Nordic AB och erbjuder kunskap och tekniska lösningar av Alfa Lavals sanitära processkomponenter samt konsultation, rådgivning, utbildningar och service för kunder i första hand inom livsmedels- och läkemedelsindustrin i hela Sverige.

För Z&I innebär detta att förutom Alfa Lavals pumpar kommer vi att erbjuda värmeväxlare, ventiler, tankutrustning och rördelar

Alfa Tec´s specialister på Alfa Lavals sortiment kommer från 1/1 2021 vara anställda av Zander & Ingeström.

God Jul och Gott Nytt År

För Zander & Ingeström har år 2020 präglats av den globala pandemin precis som för alla andra. Vi lyckades dock att med kort varsel ställa om delar av vår verksamhet till att bedrivas från hemmakontor, och lyckades i princip att upprätthålla verksamheten till våra kunder som vanligt.

Glädjande nog har året för Z&I framförallt inneburit ett flertal positiva händelser och utmaningar. Några exempel är att vi i juni startade vi upp vår verksamhet inom Högtrycksteknik genom att vi tog över agenturer för bl.a. Hammelmann och Parker, och vi har nu lagom till jul flyttat in i nya fina lokaler i Arninge Industriområde norr om Stockholm.

Vi tackar alla våra kunder och leverantörer för ett bra samarbete under året och ser fram emot ett nytt år. 2021 blir ett år fullt av satsningar för Z&I då vi bland annat gör en nysatsning på vår Serviceverksamhet och stärker oss rejält inom områdena livsmedel och läkemedel genom att bli Master Distributor för Alfa Laval.

God Jul och Gott Nytt År

Joel Lybert

Vd Zander & Ingeström

Dela