Senast uppdaterad 2020-02-26 | 09:04

Säljchef Anders Englund säger adjö efter fem decennier

Efter lång och trogen tjänst väntar nya utmaningar för Zander & Ingeströms försäljningschef Anders Englund.

Den sista februari lämnar Anders Englund uppdraget som försäljningschef på Zander & Ingeström. Han drar sig tillbaka efter fem händelserika decennier på samma arbetsplats. Nyhetsbrevet fick en pratstund om då och nu och framtid i pumpbranschen.

– Hur kom det sig att du började på Zander & Ingeström?

– Jag gick på KTH och läste till civilingenjör med inriktning på maskinteknik, när företaget Zander & Ingeström ställde upp en monter på högskolan för att presentera sig för studenterna. De hade nämligen beslutat sig för att kompetenshöja sin verksamhet genom att just anställa civilingenjörer. Som en följd av det mötet kom mitt examensarbete att handla om "Nemopumpens betydelse i kommunala reningsverk" – en avhandling som i sin tur ledde till ett erbjudande från Zander & Ingeström att börja hos dem som produktchef. Året var 1988 och jag högg direkt. Senare blev jag också företagets försäljningschef.

– Du har alltså i två chefsroller följt pumpbranschens utveckling under fem decennier. Hur har branschen förändrats?

– Den mest påfallande skillnaden är ju datoriseringen. När jag började fanns inga datorer men desto fler sekreterare och diktafoner. Det mesta sköttes ju manuellt vilket krävde mycket mer personal. I dag har Zander & Ingeström en oerhört effektiv arbetsstyrka. Det beror nu inte bara på den fantastiska digitala tekniken, utan vi har också mycket metodiskt format företaget under många år till en högpresterande organisation där alla medarbetare har rätt utbildning för sin uppgift och där vi alla strävar mot samma tydligt definierade mål.

– Att vi har kommit långt i det arbetet bekräftas varje gång vi har utländska besökare som kan jämföra oss med andra återförsäljare av pumpar och pannor. De förvånas alltid över att vår personalstyrka inte är större än den är med tanke på vår ledande marknadsposition.

– Sedan har ju även våra kunder följt med i utvecklingen, vilket bland annat betyder att de vet att ställa krav på snabb och korrekt service. Allt ska gå mycket fortare i dag, men det gör inget eftersom vi har byggt vår organisation för att klara de kraven. För oss har nöjda kunder blivit ett starkt konkurrensmedel.

– Vem kommer att efterträda dig?

– Två av våra mest betrodda medarbetare kommer att dela på uppdraget. Vid årsskiftet blev Torbjörn Pettersson försäljningschef och Thomas Nyström produktchef, medan jag har ägnat min tid åt att förbereda dem för uppgiften, så att Zander & Ingeström ska kunna fortsätta på den inslagna vägen mot våra definierade affärsmål. Vad det i grund och botten handlar om är hur vi på bästa sätt ska tillfredsställa våra kunders behov.

– Däremot får jag inte vara med om den stora flytten i höst till vår nya fantastiska lokal med adress några hundra meter från vår nuvarande byggnad. Där väntar stora moderna utrymmen och ett jättelager. Det blir suveränt för framtiden och jag önskar företaget all lycka.

Dela