Senast uppdaterad 2020-06-15 | 09:06

Pumpen som först skär sönder och sedan pumpar iväg, Netzsch såklart

Netzsch vidareutvecklar ständigt sina pumpar, nu en modell försedd med knivar, dvs pump och kvarn i en och samma maskin.

Nu lanserar Zander & Ingeström "Netzsch Grinder Pump" i Sverige, pumpen som först skär sönder, sedan pumpar iväg vätskan. Den bygger på den beprövade modellen NEMO serie BO med sitt rektangulära, förstorade inlopp, sin kraftiga matarskruv vilken pressar fram det som ska pumpas till rotorn där själva pumpningen sker. Nu kan vi utrusta denna pump med ett knivpaket vilket skär och mal sönder fast material till småbitar. Vill man finmala så sätter vi in ett andra knivpaket direkt efter rotor/stator.

För att få bättre förståelse för hur pumpen fungerar rekommenderas att titta på denna filmsekvens,  90 sekunder:

När ska man då använda denna pump?

Applikationer hittills har varit inom hantering av frukt, bär och grönsaker. Där man istället för två separata maskiner föredrar en maskin men som gör två jobb. Även applikationer inom slakterier kommer mer och mer. Finns säkert fler användningsområden och här är vi nyfikna på kundernas tankar och behov så kontakta gärna oss med dina idéer.

Kontakta oss här

Dela