Senast uppdaterad 2019-10-17 | 09:04

Zander & Ingeström har uppdaterat sin logotyp

Den 16 oktober sjösattes Zander & Ingeström nya logotyp. Anledningen till bytet är följande. En logotyp, dvs ett formgivet firmanamn, kommunicerar alltid två budskap. Ett öppet: vad företaget heter. Och ett dolt: hur företaget värderar sitt namn.

Det senare budskapet handlar om att logotypen bör återspegla företagets identitet. Det är inte konstigare än att typsnitt och designade bokstäver väcker olika stilassociationer. Väljer företaget rätt, får de en logotyp som just harmonierar stilmässigt med affärsidén.

Det här är den enkla förklaringen till att Zander & Ingeström nu hösten 2019 har förändrat sin grafiska profil. Vår gamla tomteröda logga må ha varit rejält inarbetad, men designmässigt hörde den hemma i en svunnen tid – och då kommunicerar vi fel värden.

För saken är ju den att Zander & Ingeström har erövrat sin position som marknadsledande specialist på industriella pump- och pannlösningar genom att alltid ligga i teknikens framkant. Den nya loggan andas just ”teknikens framkant”.

Dela