Senast uppdaterad 2019-12-23 | 09:04

Nytt mixerrör i polypropylen från LUTZ

Vissa vätskor skiktar sig – som olja och vinäger – och måste därför blandas innan de kan pumpas vidare. För det ändamålet används ett s k mixerrör som sänks ned i behållaren. När vätskan är färdigblandad, ställer man om mixerröret till pumpning och därefter kan behållaren tömmas.

Nu har Lutz tagit fram ett nytt mixerrör för 200 liters fat i polypropylen avsett för bland annat lacker, färger, emulsioner och suspensioner. Det nya röret har fått en effektivare blandningskapacitet och en stabilare konstruktion. Röret finns i olika utföranden och storlekar samt för nät-, batteri- eller tryckluftsdrift.

Kapacitet upp till 95 l/min och max 25 meter lyfthöjd. max rekommenderad viskositet är ca 800 mPas.

Dela