Senast uppdaterad: 19-09-25 | 10:13

Doseringspumpar som håller vad de lovar

Det visade sig att doseringspumpar från Bran + Luebbe var optimala för den tuffa uppgiften att dosera exakt rätt mängd skumdämpande kemikalier i massaprocessen.

Noggrannhet, tillförlitlighet och driftsäkerhet tillsammans med speciella tekniska lösningar avgjorde valet för bruket.

Bekymren för Skogshall fanns där i flera år. Pumparna levererade inte vad de lovade. Flödesindikeringen visste inte om media flödade eller inte. Serviceintervallerna kom tätare och tätare och dessutom fick man inte bukt med skumbildningen.

Skumbildning kan förorsaka kostsamma driftstopp i hela kokeriet som Skogshall till varje pris vill undvika.

Thomas Berntsson, drifttekniker på Skogshall berättar: – För att lösgöra ligninet ur fibrerna använder vi vitlut. Processen har höga renhetskrav så vi silar massan i fyra etapper. Det är vid den processen där fibrerna blir svagare och svagare som skummet bildas. – Ligninet hjälper till att bilda oönskade luftbubblor.

Genom att det bildas luftbubblor får processen problem med filter och massan. Thomas Berntsson, som är initiativtagare till investeringen säger:
– Vätskan blir kompressibel och flödesmätaren kan inte visa rätt värden. Resultatet blir driftstörningar eller stopp i kokeriet, något som är oacceptabelt.

Hur fick då Skoghalls Bruk bukt med skumbildandet? Anders Englund, försäljningschef på Z&I säger: – Vi hade möjlighet att leverera sex Bran + Luebbe doseringspumpar som kan dosera rätt mängd skumdämpande medel.

Dela