Senast uppdaterad: 21-10-07 | 10:10

Från naturgas till nollutsläpp med elpanna från Zander & Ingeström

Avebe Stadex fabrik i Malmö

Stadex i Malmö använder mycket ånga i sin process att tillverka stärkelse. Fram till i början av 2021 använde de en ångpanna som eldades med naturgas. Som ett led i sitt klimat- och hållbarhetsarbete beslutade de att ersätta den gaseldade pannan med en elektrisk ångpanna från Zander & Ingeström för att reducera sina utsläpp av koldioxid.

I september 2020 tecknade Stadex avtal med Zander & Ingeström om att leverera en ZDKI 2000 som är en elektrisk ångpanna av typen ZETA™ och projektet startades omgående.

— Att kunna tillföra värde genom att vår elektriska ångpanna ZDKI reducerar Stadex CO2-utsläpp från 2 614 ton per år till noll är otroligt tillfredställande, säger Joel Lybert på Zander & Ingeström. Samtidigt sparas cirka 7% av förbrukad energi eftersom elpannan är mycket mer energieffektiv än vad den gaseldade pannan var.
Projektet var utmanande på många sätt. Den nya elpannan installerades i befintlig byggnad, bredvid den gaseldade pannan, samtidigt som fabriken var i full drift. Utöver elpannan som levererades från Zander & Ingeström, installerade Stadex också ett nytt högspänningsställverk för att förse pannan med el, och ångsystemet kompletterades med nya rör och ventiler för att koppla ihop den nya pannan med fabrikens ångsystem. Genom att befintlig matarvattentank och befintliga matarvattenpumpar kunde användas blev ingreppen i anläggningen mindre och projektet mer kostnadseffektivt.

— Vårt samarbete med Zander & Ingeströms projektledare var väldigt smidigt och i februari 2021, bara fem månader efter projektstart, var anläggningen på plats och i drift, säger Håkan Nebréus, teknisk chef på Stadex.

Bevisad klimatnytta

Miljövinsterna med projektet blev så stora så att Naturvårdsverket beviljade bidrag inom ramen för Klimatklivet vars huvudsakliga syfte är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta.

Utöver de stora miljövinsterna är också en elektrisk panna betydligt säkrare och enklare att hantera för operatörerna än vad den gaseldade pannan var.

Stadex i Malmö arbetar med att vidareförädla potatismjöl, som används som konsistensgivare i livsmedel. Stadex produkter skräddarsys för att ge exempelvis soppor, såser, ostar och kötträtter just de egenskaper som kunderna vill ha. Produkterna säljs till livsmedelsindustrin i stora delar av världen, och Stadex exporterar 95 procent av sin produktion. Stadex omsätter cirka 250 miljoner kronor om året och har ca 70 anställda. Avebe-koncernen har cirka 1 400 medarbetare. https://stadex.se/

Bilder:
1. Intransport av pannan i verkligheten. 
2. Gänget på Avebe Stadex jublar över den nya elpannan!
3. Färdig installation, pannan i drift.

Källor:
(https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/, u.d.)
(https://bidmalmo.se/medlemsportratt-stadex/, u.d.) (https://stadex.se/sv/om-oss/foretagsinformation/, u.d.)

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med elpannor i klimatomställningen?

Dela