Senast uppdaterad: 19-09-04 | 15:31

En pumpstation för orenat avloppsvatten

En pumpstation för orenat avloppsvatten ställer extremt höga krav på den installerade utrustningen. Rätt pumpar och en lång tryckledning till reningsverket löste problemet i detta projekt, som kan komma att få många positiva effekter.

Enköpings kommun hade tidigare erfarenhet av dränkbara högtryckspumpar som stod i direkt kontakt med avloppsvatten, vilket inte är optimalt ur service- och arbetsmiljö. Skulle ett driftstopp inträffa, t ex på grund av en igensättning, måste pumpen vinschas upp och personalen tvingas komma i direkt kontakt med vätskan. En dyr och onödig lösning som inte håller i längden.

En ny lösning

Det visste Kjell Wärn, driftstekniker och initiativtagare till nyinvesteringen av pumparna. Kjell har arbetat i 35 år med pumpar i kommunen och vet vad han talar om. – Vi visste att vi inte kunde vare sig bygga ut eller bygga om pumpstationen, vars totala yta inte är större än ca 5,8 m2. Att installera excenterskruvpumpar skulle bli för trångt, lösningen var två Netzsch Tornado T2 lobrotorpumpar, med pumpalternering.

Tidigare erfarenhet av Netzsch

Kjell har tidigare erfarenhet av andra typer av lobrotorpumpar men ansåg att fördelarna med de nya pumparnas servicevänlighet kändes mycket attraktivt. – Jag ville ha samma lösning här i pumpstationen, dvs torruppställda pumpar istället för dränkta centrifugalpumpar. Med Tornado T2 fick jag dessutom högre kapacitet med högre verkningsgrad.

Övertygade om bästa lösningen

Andra fördelar är att de nya pumparna kan ha lägre installerad effekt med mindre elförbrukning som följd. Pumparna installerades tre meter ovanför vätskenivån, sida vid sida, vända mot varandra för enklaste och mest lättillgängliga lösningen, där man enkelt kan öppna frontlocket. En dränkbar lösning är ibland en dålig energilösning i avloppsvatten.

En utmaning

– Vi var tvungna att hitta på en del speciallösningar, underlaget var instabilt och då lobrotorpumpar har högre pulsationer än centrifugalpumpar, gjordes följande fyra åtgärder, säger Torbjörn Pettersson, affärsutvecklare på Zander & Ingeström:

En pulsationsdämpare installerades på den gemensamma tryckledningen

Fundamentet förstärktes genom ingjutning mellan I-balkarna

Rörgalleriet förankrades i fundamentet

I samband med ovanstående placerades pumparna på pumppelare för ännu enklare service

  • Unik pumplösning

Kjell och Torbjörn hade också ett par idéer till förbättringar. För att inte riskera torrkörning vid uppstart, installerades en speciell rörledning, ”gooseneck”, vilket gör att man slipper prima eller fylla pumparna vid varje start. Systemet har självrens tack vare flödet på 13 m3/h och 0,7 m/s vid 5 bars tryck, vilket gör att sedimentering i tryckledningen undviks.

Om pumpen skulle sätta igen, kommer Kjells nästa lösning väl till pass. Ovanför backventilen på pumpens trycksida monterades ett T-rör med kulventiler. Röret drogs sedan tillbaka till pumpsumpen och pumpens sugsida, vilket medför att pumpen både kan backköras vid igensättning och rundpumpa stationen. Det senare för att undvika sedimentation i sumpen. Kjell säger vidare:

– Att vi kan vända flödesriktningen är unikt för en pumpinstallation som denna. Jag vill jag slippa lyfta pumparna vid igensättning och istället backköra dem.

Bra kommunikation

– Vi har haft en bra och problemfri kommunikation, speciellt vid inkörningen. Torbjörn kan pumpen och vi kompletterar varandra med våra kunskaper, säger Kjell. Torbjörn fyller i: – Vi har dragit nyttiga slutsatser av denna installation. Vi kommer utvärdera driften noggrant, många intressenter vill komma på studiebesök för att se anläggningen i drift så här finns potential som öppnar för fler
affärer.
 – Jag trodde på projektet hela tiden och var övertygad om att det skulle fungera. Vi skrev t o m in i avtalet om delat ansvar ifall pumparna inte skulle fungera, säger Torbjörn.

Dela