Franklin-Miller-Task-Master_1
Franklin-Miller-Task-Master_1

Franklin Miller - Task Master

Taskmaster har en kraftfull malningskapacitet, är enkel att underhålla och extremt hållbar. Taskmaster mal trä, lump, slam, tamponger, plast, tyg och annat avfall till små partiklar.

Taskmaster med sin kraftfulla prestanda och unika knivstapelteknologi erbjuder en betydande förbättring gentemot konkurrerande alternativ. Vi erbjuder även dennna unika knivstapelsteknologi till existerande kvarnar av andra fabrikat.

 

Kontakta oss

 

  • Slakteriavfall
  • Orenat avloppsvatten
  • Hyginiserat slam
  • Primärslam
  • Rötslam
  • Pappersmassa
  • Bioslurry