Franklin-Miller-Dimminutor_1

Franklin Miller - Dimminutor

Dimminutor-Kanalmonterad kvarn i turboutförande. Turbo-Dimminutor, med rakt genomlopp, åstadkommer en effektiv malning av avloppsavfall genom kanaler och sekundärutrymmen. Denna effektiva enhet mal plast, trä, lump, och annat avfall till fina partiklar, vilka lätt kan bearbetas av utrustning nedströms. Kvarnens robusta, noggranna konstruktion, tillförlitliga drift och enkla underhåll har gett den ett förtjänstfullt och solitt rykte bland driftspersonal och ingenjörer världen över.

 

Kontakta oss

 

DIMMINUTOR arbetar med ett jämnt kontinuerligt roterande varvtal med ett alltid tillgängligt högt vridmoment vid behov. När dess tre dubbelriktade roterande knivar med snäva spel går i ingrepp mot de stationära knivarna så mals partiklarna sönder fint nog för att kunna passera en vald maskstorlek i ett rensgaller. DIMMINUTOR är konstruerad för ett obehindrat flöde även vid omvänd rotation. DIMMINUTOR:s unika konstruktion innebär att inga tätningar eller lager finns nedanför knivarna på gott avstånd från kanalbotten.

  • Slakteriavfall
  • Orenat avloppsvatten
  • Hyginiserat slam
  • Primärslam
  • Rötslam
  • Pappersmassa
  • Bioslurry