På Zander & Ingeströms webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Howden-Blasmaskin-Easyair-8000_1

Howden Blåsmaskin Easyair 8000

ROOTS BLÅSMASKINER Företagets Renommé för tillförlitlighet, kvalitet och teknisk fulländning grundar sig på många decenniers erfarenhet. Howden Process Compressors är en världsledande tillverkare och leverantör av blåsmaskiner av deplacementstyp samt system.

 

 

 

Kontakta oss

 

ELMOTOR
En helt sluten fläktkyld B3- motor lämplig för europeisk 3fas-spänning används. Kopplings-lådan sitter upptill för att underlätta anslutning. Alternativ finns med annan standard (t.ex. NEMA för USA).

SKYDD
Ett skydd finns för drivenheten. Åtkomst är möjlig efter att skyddet, eller sektioner avlägsnats, beroende på modell.

INLOPPSFILTER/LJUDDÄMPARE
Ett kombinerat inloppsfilter med ljuddämpare bestående av ett tvättbart polypropylenelement och ett reaktivt ljuddämparelement är anslutet till blåsmaskinens inlopp.

LJUDDÄMPAD BOTTENPLATTA
Blåsmaskin och drivenhet stöds på en ljuddämpad bottenplatta. Denna tar upp resterande pulsationer och minskar ljudnivån i rörsystemet. Man bör använda tjockväggade rör för att minimera ljudnivån.

ELASTISK KOPPLING
En elastisk koppling är monterad nedströms för att isolera blåsmaskinen från det övriga systemet.

AUTOMATISK REMSPÄNNING
Korrekt remspänning erhålls med ett system som är patenterat av Dresser Roots. I systemet samverkar fjädertryck och motorvikt för att vidmakthålla korrekt remspänning inom de gränser, vilka anges av tillverkaren.

V-REMSDRIFT
Ett system med flera remmar används, bestående av remskivor, koniska bussningar och V-remmar.

TRYCK – ELLER VAKUMMANOMETER
En manometer som visar blåsmaskinens arbetstryck sitter monterad på framsidan.

SMUTSINDIKATOR
På aggregatets framsida finns en smutsindikator monterad för att ge en visuell indikering på ett igensatt inloppsfilter.

BACKVENTIL OCH SÄKERHETSVENTIL
Backventil En backventil anbringas i tryckledningen för att förhindra baklängesrotation orsakad av tryck nedströms när blåsmaskinen inte används.
Säkerhetsventil En säkerhetsventil, stor nog att släppa igenom hela driftsflödet, sitter monterad i blås-maskinens tryckledning. Andra system, såsom tryckvakt eller strömkontroll i motorn, kan erhållas för att stänga av blåsmaskinen om ett för högt tryck uppstår i systemet.

VIBRATIONSDÄMPARE
Vibrationsdämpare med förmåga att isolera både hög- och lågfrekventa vibrationer från fundamentet ingår.

LJUDHUV
En luftkyld ljudabsorberande kåpa kan erhållas i de fall då ljudnivån överskrider tillåtna nivåer, såvida inte en ljudhuv installeras. Huven består av tätsittande stålpaneler klädda med ett högabsorberande, ljudupptagande material och kan användas både inom- och utomhus. Den är målad med en tålig ytfärg. Ljudhuven förmonteras för de flesta modeller. För att komma åt blåsmaskin och tillbehör, så är EasyAirTM 8000 försedd med avlyftbara, eller gångjärnsförsedda paneler. En standardhuv sänker ljudnivån med 18 – 23 dB (A). Förbättrade värden kan erhållas. Kontakta återförsäljaren. Blåsmaskinsenheterna kan levereras med eller utan ljudhuv.

AVLASTNINGSVENTIL 
En avlastningsventil kan erhållas för att underlätta start vid stjärn- deltakoppling. T.ex. i driftsfall med hög statisk höjd där blåsmaskinen riskerar att stanna upp vid igångkörning om en avlastningsventil ej används.

EASYLOBE 
Blåsmaskinens oljedränage, synglas med stor diameter och påfyllningsanslutningar grupperas tillsammans på ett lätttillgängligt, fjärrmonterat kontrollblock för att möjliggöra och underlätta kontroll av oljenivå, oljepåfyllning och dränering.

TRYCKSTYRT ELRELÄ
Ett tryckkänsligt elrelä kan erhållas för att stänga av maskinen i händelse av för högt tryck i blåsmaskinens utlopp. För högt tryck kan uppstå vid igensättning, eller vid en oavsiktligt stängd ventil.