Sandpiper-serie-SA1_1

Sandpiper serie SA1

Sandpiper tryckluftsdriven membranpump SA1. För tunna eller viskösa vätskor eller vätskor som innehåller fasta partiklar. För pumpning av brandfarliga vätskor och pumpning i brandfarlig miljö. Pumpen utförs med klaffventil för att klara större fasta partiklar. Lämpligt arbetsområde framgår av omstående diagram.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Pumpen är en tryckluftsdriven dubbelverkande membranpump. Två flexibla membran är sammanbundna med en gemensam axel och genom att tryckluften växelvis släpps in bakom membranen åstadkommes en fram- och återgående rörelse. En luftfördelarventil fördelar tryckluften till de båda membrankamrarna. Denna ventil styrs pneumatiskt av en pilotventil som i sin tur påverkas av membranens fram-och återgående rörelser. Luftventilsystemet är lätt åtkomligt utifrån, vilket möjliggör snabb och bekväm service utan att vätskeberörda delar behöver demonteras. Pumpen är självsugande och skadas inte om den arbetar utan vätska.

LUFTVENTILSSYTEM
Ventilsystemet är åtkomligt från pumpens utsida. Inspek tion, reparation eller komplett utbyte görs på några minuter utan demontering av pumpen.

 • Systemet består av ett fåtal delar, vilket minimerar risken för driftavbrott, ger mindre möjlighet till felmontage och minskar behovet av reservdelar.
 • Lätt utbytbart. Två modulenheter – en luftfördelarventil och en pilotventil – avlägsnas genom att fyra skruvar lossas.

Membranen, som tillverkas med en cord i mitten för att klara krävande driftsfall, fasthålles i periferin av kammarhalvornas flänsar och i centrum med två stödplattor. Pumpen finns även i ett utförande med dubbla membran, teflon över neopren.

VENTILER
In och utloppsventiler är av klafftyp och styrs av den pumpade vätskan.

REGLERING
Pumpen regleras med en ventil på tryckluftsinloppet. Reglerområdet sträcker sig från några l/min till pumpens maximala kapacitet. Start och stopp kan ske med ventil på tryckluftnätet eller ventil på det pumpade mediets trycksida. Pumpen stannar automatiskt då den får pumpa mot stängd ventil och startar åter då ventilen öppnas.

MATERIAL
Vätskeberörda delar: Aluminium,Gjutjärn eller Syrafast stål. Ej vätskeberörda delar: Aluminium eller gjutjärn

 • Filter & regulator
 • Pulsationsdämpare
 • Styrutrustning
 • Färg
 • Lösningsmedel
 • Bindemedel
 • Lim & Härdare
 • Spillolja
 • Lossning av kemikalier från IBC-container till lagertank
 • Tömma invallningar på regnvatten eller kemikalier
 • Fylla/tömma växellådor på olja
 • Brandfarliga vätskor
 • Formalin
 • Fenol
 • Styren