På Zander & Ingeströms webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du att vi använder cookies. Läs mer

Leistritz-L5_1

Leistritz L5

Leistritz skruvpump modell L5N är en självsugande förträngningspump för stora flöden och med tryck upp till 10 bar. De används för rena oljor, såsom eldningsoljor, smörjoljor och hydrauloljor.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Leistritz skruvpump modell L5N är en femskruvspump med konstant förträng–ningsvolym. En drivskruv och 4 löpskruvar fungerar som pumpelement. De samarbetande skruvarna, drivskruven och löpskruvarna, är pumpens enda roterande delar. De symmetriskt formade skruvarna avlastar drivskruven från radialkrafter. Löpskruvarna stöds av utbytbara lagerbussningar i båda ändar. Slitage på grund av metallisk kontakt mellan skruvar och pumphus undviks därmed.

Lagerbussningarna fungerar också som tätningar mellan sugoch trycksidan. Genom att de ständigt står under fullt arbetstryck från pumpmediet erhålls en god och säker smörjning av lagren. Skruvsatsen har i gaveländen en axelstyrsats som förhindrar att skruvarna förskjuts axiellt. Ett kullager fixerar skruvsatsen axiellt. Hela skruvsatsen är hydrauliskt utbalanserat. L5NG kan monteras horisontellt eller vertikalt. L5NT är avsedd för vertikalt montage nedsänkt i oljan.

TRYCKBEGRÄNSNINGSVENTIL
Pumpen kan förses med tryckbegränsningsventil monterad direkt på pumphuset.

AXELTÄTNING
L5N-pumpen levereras med mekanisk tätning eller läpptätning. (Som standard levereras Crane mekaniska tätning, typ 58U)

MATERIAL
Pumphus Skruvar Lagerbussningar Gjutjärn Härdat stål Gjutjärn Segjärn Syrafast stål Brons Syrafast stål+Teflon/grafit

Tilloppsfilter

För att skydda pumpen från föroreningar, exempelvis svets och rörflagor, svetsloppor, etc, bör en grovsil installeras i pumpens tilloppsledning så nära pumpen som möjligt.

Rekommenderad silfinhet: 400-800 my. Silens storlek väljes så att tryckfallet över ren sil vid maximalt pumpflöde och normal driftstemperatur, ej överstiger 10 kPa.

  • Smörjolja
  • Hydraulvätska
  • Eldningsolja
  • Bitumen
  • Råolja
  • Ren olja
  • Het olja
  • Diesel
  • Kemikalier
  • Spillolja