Leistritz-L4_1
Leistritz-L4_1

Leistritz L4

Leistritz skruvpump modell L4 är en förträngningspump för tryck upp till 150 bar. L4-pumpen är lämplig för smutsiga oljor, slitande eller korrosiva vätskor, samt vätskor med hög eller låg viskositet. Pumpen klarar att pumpa icke-smörjande vätskor tack vare beröringsfri gång hos skruvarna. Pumpen kan torrköras om den är försedd med spolad mekanisk tätning. Exempel på användningsområden där L4 är lämplig, är som lastningspump av korrosiva vätskor på tankbåtar, som transferpump vid kemiska och petrokemiska fabriker, samt inom offshore.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Leistritz skruvpump modell L4, har två dubbelsidigt gängade skruvar som pumpande element. Den spegelvända utformningen gör att de är helt utbalanserade. En enkelgängad drivskruv roterar tätt ikuggad med en enkelgängad löpskruv med fin tolerans. Dessa transporterar vätskan kontinuerligt och axiellt från sug- till trycksidan.

I skruvpaketets ena ände finns en snedkuggad växel. Pumpen är lagrad med rullager på drivsidan och kullager på växelsidan, båda placerade utanför pumpmediet. Växeln och lagren gör att ingen metallisk kontakt uppstår mellan skruvar och pumphus.

L4-pumpen levereras i 3 olika versioner där varje version har ett antal storlekar och olika stigningar.

TRYCKBEGRÄNSNINGSVENTIL
L4 förses med tryckbegränsningsventil monterad direkt på pumphuset.

AXELTÄTNING
L4-pumpen levereras med mekanisk tätning. Ångquench som skyddar tätningen kan installeras.

  • Smörjolja
  • Hydraulvätska
  • Eldningsolja
  • Bitumen, Råolja
  • Ren olja
  • Het olja
  • Diesel
  • Kemikalier
  • Spillolja