Leistritz-L3NG_1

Leistritz L3NG

Leistritz skruvpump modell L3NG är en självsugande förträngningspump för tryck upp till 16 bar. Dess användningsområde är smörjoljor, hydraulvätskor, eldningsoljor samt andra vätskor med smörjande egenskaper.

 

Kontakta oss

 

Utförande
Leistritz skruvpump serie L3NG är en treskruvspump med konstant förträngningsvolym, utförd enligt de modernaste konstruktionsprinciper. De tre samarbetande skruvarna, drivskruven och de två avtätade löpskruvarna, är pumpens enda roterande delar. Den symmetriska placeringen av skruvarna avlastar drivskruven från radialkrafter. Löpskruvarna stöds radiellt av den långa glidytan i löpskruvsloppen och axiellt av balanseringssystemet på drivskruven.

Hela skruvsatsen är hydrauliskt balanserad och lagrets funktion är endast att hålla skruvsatsen i axiellt läge. Konstruktionen gör att pumpen arbetar med låg ljudnivå och närmast pulsationsfritt flöde.

Tryckbegränsningsventil
Pumpen är normalt försedd med en tryckbegränsningsventil. Ventilens fjäderbelastade kägla öppnar då inställt tryck överskrides, varvid flödet strömmar tillbaka till pumpens sugsida. Detta förhindrar överbelastning av pumpen.

Pumpen kan levereras utan tryckbegränsningsventil under förutsättning att tryckbegränsningsventil eller reglerventil finns monterad i pumpens tryckledning.

Lager
Pumpen är utrustad med ett livstidssmort spårkullager med tätningsbrickor, monterat utanför vätskeutrymmet.

Axeltätning
Pumpens axeltätning är en obalanserad mekanisk tätning enligt DIN 24960.

  • Smörjolja
  • Hydraulvätska
  • Eldningsolja
  • Bitumen
  • Råolja
  • Ren olja
  • Het olja
  • Diesel
  • Kemikalier
  • Spillolja