Leistritz-L3MF-L3MG-L3HF-L3HG_1

Leistritz L3MF, L3MG, L3HF, L3HG

Leistritz skruvpumpar, modellerna L3MF och L3MG, är självsugande förträngningspumpar för tryck upp till 100 bar. De finns även i högtrycksutförande, L3HF och L3HG för tryck upp till 160 bar. De används främst för smörjoljor, hydraulvätskor, eldningsoljor samt andra vätskor med smörjande egenskaper.

 

Kontakta oss

 

Utförande
Leistritz skruvpumpar, modellerna L3MF och L3MG, är treskruvspumpar med konstant förträngningsvolym. De tre samarbetande skruvarna, drivskruven och de två avtätande löp-skruvarna, är pumpens enda roterande delar. Den symmetriska placeringen av löpskruvarna avlastar drivskruven från radialkrafter. Löpskruvarna stöds radiellt av den långa glidytan i löpskruvsloppen och axiellt av balanseringskolven på drivskruven.

Hela skruvsatsen är hydrauliskt utbalanserad och lagrets funktion är endast att hålla skruvsatsen i axiellt läge. Konstruktionen gör att pumpen arbetar med låg ljudnivå och närmast pulsationsfritt flöde.

L3MF är avsedd för flänsmontage eller montage i tank och har ej något yttre pumphus. L3MG kan monteras horisontellt eller vertikalt och är inkapslad i ett yttre pumphus (Kontakta Zander & Ingeström för detaljerad inbyggnadsbeskrivning).

Tryckbegränsningventil
Pumparna kan förses med tryckbegränsningsventil. Ventilens fjäderbelastade kägla öppnar då inställt tryck överskrides, varvid flödet strömmar tillbaka till pumpens sugsida. Maxtryck 40 bar.

Axeltätning
Pumptypen erbjuder flera tätningsalternativ:

-Läpptätning. -Mekanisk tätning (som standard levereras Crane typ 58U). -Packbox. Dessutom kan pumpen erhållas utan tätning (vid tankmontage). L3MG

  • Smörjolja
  • Hydraulvätska
  • Eldningsolja
  • Bitumen
  • Råolja
  • Ren olja
  • Het olja
  • Diesel
  • Kemikalier
  • Spillolja