Leistritz-L2NG-L3NG-L3NG-MAG_1

Leistritz L2NG, L3NG, L3NG, MAG

Leistritz skruvpumpar med magnetdrivning används inom energi-, skepps- och offshoreindustrier samt inom den kemiska industrin och petrokemi. Heta tungoljor och kemikalier transporteras av dessa hermetiskt tillslutna pumpar utan problem.

 

Kontakta oss

 

Läckagefria pumpar är utan tvekan den säkraste lösningen när besvärliga eller farliga vätskor skall flyttas. Förutom den självklara miljövinsten, sparar användaren även installationskostnader för komplicerade system för att säkerhetsställa rätt smörjning och kylning av konventionella axeltätningar.

 • Horisontell och vertikal pumpuppställning
 • Inbyggd säkerhetsventil
 • Mycket stort urval av flänstyper samt placering av dessa
 • Smörjolja
 • Hydraulvätska
 • Eldningsolja
 • Bitumen
 • Råolja
 • Ren olja
 • Het olja
 • Diesel
 • Kemikalier
 • Spillolja