Leistritz-L2N_1

Leistritz L2N

Leistritz skruvpump modell L2N är en självsugande förträngningspump för tryck upp till 16 bar. Dess användningsområde är smörjoljor, hydraulvätskor, eldningsoljor samt andra vätskor med smörjande egenskaper. Pumpen har god sugförmåga.

 

Kontakta oss

 

Utförande
Leistritz skruvpump modell L2N är en tvåskruvspump med konstant förträngningsvolym. De två samarbetande skruvarna, drivskruven och löpskruven, är pumpens enda roterande delar. Dessa transporterar vätskan kontinuerligt och axiellt från sug-till trycksidan av pumpen.

Skruvarna är hydrauliskt utbalanserade och lagrade i båda ändar med utbytbara bussningar. Dessas funktion är, dels att hålla skruvarna i inbördes rätt axiellt läge med optimal frigång mot pumphuset, dels att fungera som tätningar mellan sug-och trycksida.

L2N-pumpen levereras i 12 storlekar med vardera 2 eller 3 skruvstigningar. L2NT är avsedd för vertikalt montage i tank.

Tryckbegränsningsventil
L2N kan förses med tryckbegränsningsventil monterad direkt på pumphuset.

Kullager
Drivskruven är lagrad med ett livstidssmort spårkullager med tätningsbrickor, monterat utanför vätskeutrymmet.

Axeltätning
L2N-pumpen levereras med läpptätning, mekanisk tätning, packbox, eller utan axeltätning.

  • Smörjolja
  • Hydraulvätska
  • Eldningsolja
  • Bitumen
  • Råolja
  • Ren olja
  • Het olja
  • Diesel
  • Kemikalier
  • Spillolja