SSP-serie-X_1
SSP-serie-X_1

SSP serie X

SSP lobrotorpump serie X har utvecklats för att möta de högsta hygienkritiska krav som finns inom bioteknik, livsmedels- och läkemedelsindustri.

X-pumpen är godkänd enligt EHEDG och uppfyller även de högsta krav på hygieniskt utförande som ställs i andra standarder för dylika pumpar. Detta innebär bl.a. att fullständig rengörbarhet med CIP- ochSIP-processer varit fundamentala kriterier vid utformningen av X-pumpen. I serie X tas dock ytterligare ett steg genom att konstruktionen underlättar de snabba och mer frekventa rengöringscykler, som allt oftare krävs i moderna anläggningar vid batchprocesser.

 

Kontakta oss

 

Pumparna finns i sju olika serier, X1-X7, med vätskeberörda delar i syrafast stål, närmast motsvarande SS 2343. Vätskeberörda delar är godkända enligt 3A och FDA. Arbetssätt X-pumparna är förträngningspumpar med två 4-lobiga rotorer som arbetselement. Vid rotationen ökar volymen mellan dem vid inloppet, varvid vätska sugs in i pumpen för att uppväga det tomrum som annars uppstår*. Vätskan för flyttas sedan fortlöpande i slutna rum mellan loberna och pumphusets inre omkrets, till pumpens utloppssida. Där minskar volymen mellan rotorer och pumphus, vilket ger upphov till en tryckhöjning som tvingar vätskan ut genom utloppet. Rotorerna drivs av varsin axel, via en kuggväxel, och har inte metallisk kontakt med varandra eller med pumphuset.

LOBER
Två 4-lobiga rotorer används som standard i X-pumpen för samtliga storlekar. Detta utförande ger bäst pumpkaraktäristik jämfört med andra lobprofiler och maximal volymetrisk verkningsgrad och därmed lägre flödesförluster (se bild nedan). X med vertikala anslutningar och 4-lobiga rotorer Lobrotorpumpar X Deformationströga tätningar Tätningsringen mellan pumphus och pumphuslock har en utskjutande krage som medför att denna, utöver sin rent tätande funktion, även eliminerar glipor och därigenom förhindrar att bakterier och andra orenheter kan få fäste vid en rengöringsprocess.

Tätningstypen deformeras betydligt mindre under tr yck än konventionella O-ringar, varför samtliga vätskeberörda tätningar i X-pumpen är av samma, eller motsvarande typ. Rotorerna fästes på axlarna med muttrar. Kupoltätningar på muttrarna förhindrar att pumpmediet kommer i kontakt med axlarnas/lobernas kraftöverförande bommar/räfflor. Vätskeintrång från pumphusets insida till bommar/räfflor förhindras genom den mekaniska tätningen, som kan fås i olika utföranden. Vätskeringar för vardera axeln är så utformade att nödvändigt spolflöde upprätthålls under drift och rengöring, med minimala flödesförluster. Byte av axellätningar Genom att avlägsna rotormuttrarna kan axeltätningarna lätt bytas från pumplockssidan, utan att pumpen behöver demonteras.

DRIVKÄLLA
Beroende på pumpstorlek och pumpad vätska kan pumpen köras direktkopplad till elmotor eller förses med någon form av växel för reduktion av varvtalet. Pumpen kan också förses med varvtalsvariator eller så kan elmotorn frekvensstyras.

  • Mjölk
  • Juice
  • Yougurt
  • Choklad
  • Fruktpuré
  • Tallolja
  • Såpa
  • Lim
  • Färg