SSP-serie-S_1
SSP-serie-S_1

SSP serie S

Pumpen är konstruerad för skonsam pumpning av låg- och högviskösa vätskor även innehållande fasta, icke slitande partiklar. Den används inom de flesta industrisektorer och klarar högt ställda hygieniska krav.

S-pumparna finns i sex olika serier med två olika pumphus och två olika växelhus för vertikala eller horisontella anslutningar på pumphuset. Pumphus och växelhus är helt utbytbara inom varje serie.

I varje serie har de två pumphusen olika förträngningsvolym och flödeskarakteristika. Pumpaxeln är i syrafast stål – SS 23 43 – för differenstryck upp till 10 bar eller syrafast stål – SS 23 24 – typ Duplex (D) med högre hållfasthet för differenstryck upp till 20 Bar.

Högsta arbetstemperatur är 200oC. Standardmaterial i packningar är nitrilgummi. I standardutförande levereras pumpen med enkel mekanisk tätning eller dubbel mekanisk tätning i olika material alt packbox.

 

Kontakta oss

 

ARBETSSÄTT
S-pumparna är positiva rotorpumpar med två 3-lobiga eller 2-lobiga rotorer. När dessa roterar ökar volymen mellan dem vid inloppet, varvid vätskan sugs in i pumpen. Den transporteras sedan i utrymmet mellan loberna, längs pumphusets periferi, till pumpens utloppssida. Där minskar volymen mellan rotorerna och vätskan trycks ut genom utloppet.

Rotorerna drivs av varsin axel och har inte metallisk kontakt med varandra eller med pumphuset vilket gör att pumpen kan gå torr, under förutsättning att tätningsvalet beaktas.

LOBER
För denna pump finns ett flertal olika lobtyper och material, se bild nedan.

Några exempel på lober är 2-lob, 3-lob, 3-lobig av gummi, 2-lobig i NG material (ett material som möjliggör extremt små toleranser för att få en mycket tät pump).

DRIVKÄLLA
Beroende på pumpstorlek och pumpad vätska kan pumpen köras direktkopplad till elmotor eller förses med någon form av växel för reduktion av varvtalet. Pumpen kan också förses med varvtalsvariator eller frekvensstyras.