SSP-serie-L_1
SSP-serie-L_1

SSP serie L

SSP syrafasta lobrotorpumpar, serie L, är konstruerade för skonsam pumpning av låg- och högviskösa vätskor, även innehållande fasta, icke slitande partiklar. Den används inom de flesta industrisektorer.

Pumparna är idealiska för ömtåliga pumpmedia och där organiska partiklar i lösning, krämer, skum, geléer, emulsioner och blandningar skall pumpas.

Hygienpumparna i serie L är godkända enligt EHEDG(European Hygienic Equipment Design Group) för högsta grad av rengörbarhet och uppfyller även kraven i USA´s 3A sanitetsstandard.

 

Kontakta oss

 

UTFÖRANDE
Pumparna i serie L är flexibelt konstruerade för att vara användbara i många driftsfall. De är kostnadseffektiva och lätta att underhålla.

PUMPHUS
Alla vätskeberörda metalliska delar är tillverkade i syrafast stål 316L (motsvarande SS2343). Serie L har i standardutförandet trelobiga rotorer och kan köras vid temperaturer upp till 130 °C både under processkörning och vid CIP-rengöring.

AXLAR
Tillverkade av höghållfast syrafast Duplexstål.

PRESTANDA
Pumparna i serie L kan erhållas i sex olika deplacementstorlekar med flöden från 0,17 – 0,82 l/varv

Flöden upp till 48 m3/h
Differentialtryck upp till 8 bar
Anslutningar från Ø40 – Ø80 mm

KUGGVÄXELHUS
Pumparna i serie L har en universell kuggväxeldesign som medger flexibilitet vid pumpmonteringen där in- och utloppsanslutningarna kan arrangeras vertikalt eller horisontellt genom att helt enkelt ändra läge på pumpfoten.Kåpan runt kuggväxelhuset är tillverkad i syrafast stål med ett icke-elektriskt nickelplaterat lagerhus så att en ren, färg- och korrosionsfri yttre finish erhålles.

TOLERANSER
Inga shims behöver monteras i pumphuset eftersom detta redan är gjort på fabrik och placerade i pumpens lagerhus. Detta förenklar underhållet och innebär att rotorerna är fullt utbytbara.

ARBETSSÄTT
Pumparna i serie L är förträngningspumpar försedda med trelobiga rotorer, vilka ej är i kontakt med varandra och roterar åt olika håll inuti en fullt svept kammare. L-serien kan även erhållas med tvålobiga rotorer utan att några ändringar i konstruktionen behöver göras.

HÖG VOLYMETRISK VERKNINGSGRAD
Pumparna i serie L har hög volymetrisk verkningsgrad vid pumpning både av låg-, mellan- och högviskösa medier. Denna viktiga prestandaförmåga har åstadkommits genom hög noggrannhet i tillverkning och repeterbarhet av pumpkomponenter, vilket maximerar axlarnas styvhet och minimerar effekterna av termisk expansion i kuggväxelhuset. Denna kombination resulterar i en optimal pumpgeometri, vilket i sin tur förbättrar den volymetriska verkningsgraden.

LÅGT ERFORDERLIGT NPSH
Pumparna i serie L har fullborrade in- och utloppsanslutningar enligt internationell standard. Detta reducerar förlusterna i anslutningarna och sänker därigenom det erforderliga NPSH- värdet.

 • Hög effektivitet
 • Låg effektförbrukning
 • Kompakt utförande
 • Jämnt flöde
 • Omvänd drift
 • Låg skjuvning av pumpmediet
 • Minimal rörelse i pumpmediet
 • Enkelt underhåll
 • Hygieniskt utförande
 • Godkänd enligt EHEDG
 • Mjölk
 • Juice
 • Yougurt
 • Choklad
 • Fruktpuré
 • Tallolja
 • Såpa
 • Lim
 • Färg