SSP-Serie-A_1

SSP Serie A

SSP serie A är våra största modeller av lobrotorpumpar. Tex används de inom massaindustrin för transport av sulfatsåpa & tallolja.

 

 

Kontakta oss