Franklin Miller

Vår tuffa kvarn från Franklin Miller har blivit ett förstaval hos många kommunala reningsverk tack vare en extremt hög driftsäkerhet i kombination med kompromisslös malning av oönskat material in till pumpar nedströms.

Till leverantörens hemsida