Hydrauliska kolvpumpar

Putzmeister kolvpumpar serie KOS

  • 250x350

ANVÄNDNINGSOMRÅDE Putzmeister kolvpumpar typ KOS är avsedda för hantering av mycket svårpumpade medier med torrsubstanshalter upp till 80% och partikelinneslutningar med storlekar upp till 80 % av kolvdiametern.

Pumparna används med fördel vid rörtransport av t.ex. tjockt avloppsslam, kolpulver med mycket hög TS-halt i värmekraftverk, oljeslam, biologiskt och annat avfall, samt svårpumpat kemiskt och organiskt material med hög partikeldensitet.

Vill du bli kontaktad angående denna produkt eller endast bli kontaktad av en pumpspecialist?
Lägg den i intresselistan (gröna knappen) så kontaktar vi dig inom 48 timmar.

Obs! Detta är endast en intresseanmälan, du förbinder dig inte till något köp. Se lista/sänd lista


Den slutna rörtransporten av ovannämnda medier är ett miljövänligt alternativ som eliminerar påverkan på omgivingen i form av föroreningar och oangenäm lukt, jämfört med mediatransport i öppna system.Beroende på utförande, så kan ett kontinuerligt flöde på 285 m3/h erhållas och tryck på upp till 100 bar.

Utförande

Serie KOS är en ventillös pump, där sug-och tryckslag sker med hjälp av stora kolvar, vilka aktiveras med hydraulcylindrar. Pumpmediet fylls på kontinuerligt i inloppstråget på ovansidan av pumpen och sugs in i cylinderloppet under sugslaget. Det s.k. S-röret skiftar läge med hjälp av två hydraulcylindrar till den kolv som för tillfället utför tryckslaget, varefter materialet pumpas ut genom röret. Avtätningen mellan S-rör och kolvcylinder sker genom att en slitring pressas mot en slitplatta med hjälp av pumptrycket. Detta är möjligt på grund av skillnaden i verksam hydraulisk area mellan ring och platta, så att en tätande kraft erhålles p.g.a. differenstrycket. Detta patenterade system ger mycket god tätning och har lång livslängd (se vidstående bild).

Material

Maskinelementen i pumparna kan erhållas i olika material beroende på driftsfall och pumpat medium och om detta är slitande eller aggresivt. Kontakta Zander & Ingeström för ytterligare upplysningar.

Tätningssystem mellan S-rör och kolvcylinder R = Slitring B = Slitplatta